مجله ياس تنها

به علت بروز بودن سايت از صفحات ديگر نيز ديدن کنيد

به سايت مجله ياس تنها خوش آمديد

جواب خيلي بد نفيسه روشن به يکي از مخاطباش

جواب خيلي بد نفيسه روشن به يکي از مخاطباش

جواب خيلي بد نفيسه روشن به يکي از مخاطباش

در فضاي مجازي خيلي وقت ها چيزهايي ديده مي شود که اصلا انتظارش را نداري مثل اين جواب خانم نفيسه روشن به مخاطبش

منبع:ساعدنيوز