مجله ياس تنها

رومينا چرا و چگونه به دست پدرش کشته شد؟

رومينا چرا و چگونه به دست پدرش کشته شد؟

اخبار حوادث - اخبار قتل رومينا دختر 13 ساله تالشي همه را ناراحت کرد . اما واقعيت اين قتل وحشتناک چه بوده است؟ در ادامه درباره قتل رومينا مي خوانيد

ادامه مطلب