مجله ياس تنها

طرح کليد به کليد کاميون ها از ماه آينده

طرح کليد به کليد کاميون ها از ماه آينده

اخبار داخلي - بمانا مشاور ارشد رئیس سازمان راهداری گفت: مقرر شد تا طرح کلید به کلید نوسازی کامیون‌ها در ناوگان حمل ونقل عمومی را ظرف مدت یک ماه آینده تشدید کند. . .

ادامه مطلب