مجله اينترنتي هلو

چگونه اشتهاي کودک به غذا را افزايش دهيم؟

چگونه اشتهاي کودک به غذا را افزايش دهيم؟

خيلي از والدين از غذا نخوردن و بي اشتهايي کودک شکايت دارند از اينکه غذا دادن به کودک برايشتان مشکل شده و بايد غذا را به زور به کودک بدهند . اما راه چاره چيست؟

ادامه مطلب
درمان بي اشتهايي کودک در خانه با گياهان دارويي

درمان بي اشتهايي کودک در خانه با گياهان دارويي

يکي از مشکلات والدين با کودکان غذا دادن به کودک است بخصوص وقتي که کودک بي اشتها باشد .در اين مطلب راه درمان بي اشتهايي کودک را با گياهان دارويي مي خوانيد

ادامه مطلب