مجله ياس تنها

امام علي (ع): هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت ها از ميان مى رود.
مجله ياس تنها مجله ياس تنها

يک مادر چه رفتاري با دختر خود داشته باشد؟

يک مادر چه رفتاري با دختر خود داشته باشد؟

يک مادر چه رفتاري با دختر خود داشته باشد؟

تربيت يکي از مهم ترين خواسته هاي والدين است .تربيت دختر با پسر کمي متفاوت است . در اين مطلب درباره رفتار مادر با دختر براي تربيت بهتر بب شما صحبت مي کنيم همراه ما باشيد

ادامه مطلب کليک کنيد