مجله ياس تنها

حکم تزريق آمپول و سرم در ماه رمضان

حکم تزريق آمپول و سرم در ماه رمضان

بخش ديني - در ماه رمضان لازم است که بعضي چيزها را رعايت کنيم تا روزه ما باطل نشود . سوال خيلي از مردم درباره تزريق آمپول و يا سرم در ماه رمضان است جواب را در ادامه مي خوانيد

ادامه مطلب