مجله ياس تنها

چرا در بهار بيشتر مي خوابيم؟

شنبه 20 ارديبهشت 1399
چرا در بهار بيشتر مي خوابيم؟

چرا در بهار بيشتر مي خوابيم؟

داشتن خواب راحت و خوب باعث مي شود احساس راحتي کنيم و مغز ما هم بعد از بيدار شدن فعاليت بهتري داشته باشد . اما سوال اينجاست که چرا در فصل بهار بيشتر احساس خواب آلودگي مي کنيم؟

ادامه مطلب