مجله ياس تنها

عفونت ادراري،چه علتي دارد و چگونه در خانه درمان مي شود؟

عفونت ادراري،چه علتي دارد و چگونه در خانه درمان مي شود؟

بخش پزشکي - عفونت ادراری می تواند در هر نقطه از دستگاه ادراری اتفاق بیفتد. دستگاه ادراری از کلیه ها، حالب، مثانه و مجرای ادرار تشکیل شده است. اکثر عفونت های ادراری فقط مجرای ادرار و مثانه درگیر میکنند با این حال ، این عفونت ها ممکنه روی کلیه ها هم اثر کند که اما معمولاً شدیدتر هستند. . . .

ادامه مطلب