مجله ياس تنها

ساخت دهانشويه خانگي براي رفع بوي بد دهان

ساخت دهانشويه خانگي براي رفع بوي بد دهان

بخش پزشکي - حتما تا حالا با افرادي برخورد کرده ايد که دهانشان بوي بد مي دهد و براي شما آزار دهنده است؟ ممکن است اين اتفاق بد براي شما هم بيافتد و دهان شما بوي بد داشته باشد و براي ديگران آزار دهنده باشد اما راه حل چيست؟ ( ساخت دهانشويه در خانه )

ادامه مطلب