رنگ هاي تيره

کافه رويد

اندرويد

نرم افزار اندرويد

بازي اندرويد

اپکليکيشن

وقتي رنگ ها در خانه شادي آور ميشوند

وقتي رنگ ها در خانه شادي آور ميشوند

هر رنگي تاثير خاصي بر روحيه ما دارد.اگر در خانه از رنگ هاي سنگين و تيره استفاده کنيم حتما دچار افسردگي و ضعف روحيه مي شويم اما اگر از رنگهاي روشن استفاده کنيم روحيه شادي خواهيم داشت