مجله ياس تنها

6 سال حبس براي فريبا عدالتخواه

شنبه 27 ارديبهشت 1399
6 سال حبس براي فريبا عدالتخواه

6 سال حبس براي فريبا عدالتخواه

اخبار - سعید دهقان، وکیل فریبا عدالتخواه در توئیتی از محکومیت موکل خود به ۶ سال زندان خبر داد. حکم بدوی عدالتخواه توسط  شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی صادر شده است. . .

ادامه مطلب