مجله ياس تنها

به علت بروز بودن سايت از صفحات ديگر نيز ديدن کنيد

به سايت مجله ياس تنها خوش آمديد

خسرو سينايي کارگردان سينما به علت کرونا فوت کرد

خسرو سينايي کارگردان سينما به علت کرونا فوت کرد

خسرو سينايي کارگردان سينما به علت کرونا فوت کرد

اخبار سينما : فرح اصولی همسر خسرو سينايي ضمن تایید این خبر به ایسنا گفت: عصر امروز 11 مرداد ماه کارگردان «عروس آتش» در بیمارستان از دنیا رفت. . . ..