مجله ياس تنها

کنترل اعصاب وقتي که روزه مي گيريم

دوشنبه 08 ارديبهشت 1399
کنترل اعصاب وقتي که روزه مي گيريم

کنترل اعصاب وقتي که روزه مي گيريم

بخش پزشکي - هر انساني ممکن است کنترل اعصاب خود را از دست بدهد و عصباني شود اما در بعضي مواقع اين اتفاق بيشتر مي افتد . گرسنگی و تشنگی در بعضی افراد باعث کم‌حوصلگی می‌شود و آنها را عصبی می‌کند به طوری که گاهی شخص با کوچک‌ترین محرکی عصبانی می‌شود . .

ادامه مطلب