مجله ياس تنها

امام علي (ع): هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت ها از ميان مى رود.
مجله ياس تنها مجله ياس تنها

دستگيري زني که شوهرش را به قتل رسانده بود / اخبار قتل / قتل شوهر

دستگيري زني که شوهرش را به قتل رسانده بود / اخبار قتل / قتل شوهر

دستگيري زني که شوهرش را به قتل رسانده بود

اخبار حوادث - هيچ کسي از چنگ عدالت نمي تواند فرار کند مثل اين خانم که بعد از قتل شوهرش به پاکستان فرار کرده بود اما نهايت گرفتار در چنگ عدالت شد . . .

ادامه مطلب کليک کنيد