مجله ياس تنها

گريم نويد محمدزاده در فيلم سينمايي تفريق

گريم نويد محمدزاده در فيلم سينمايي تفريق

مجله ياس تنها - صفحه مجازی فیلم سینمایی «تفریق» تصویری از نوید محمدزاده منتشر کرد که گریم جدید نوید محمدزاده در این فیلم به کارگردانی مانی حقیقی را نشان می‌هد. . . .

عصرايران