Ads Ads
زيبا همسرش را در بشکه قير سوزاند / قتل همسر به دست زن ميانسال

زيبا همسرش را در بشکه قير سوزاند / قتل همسر به دست زن ميانسال

زيبا همسرش را در بشکه قير سوزاند

بخش حوادث - زيبا درباره ناپدید شدن همسرش گفت: شوهرم صاحب یک شرکت است و مدتی است با یکی از کارمندانش که زن جوانی است اختلاف حساب مالی دارد. گمان می‌کنم آن زن در قتل همسرم دست داشته باشد. . .. .

ايران تم