مجله ياس تنها

در زمان قاجار از اين وسائل آرايشي استفاده مي کرده اند

در زمان قاجار از اين وسائل آرايشي استفاده مي کرده اند

مردم از همان دوران قديم هم به فکر آرايش و زيبايي خود بوده اند اين وسائلي که مي بينيد مربوط به دوران قاجار است که براي آرايش از آن استفاده مي کرده اند

باشگاه خبرنگاران جوان