مجله ياس تنها

مقابله با کم خوني با برنامه غذايي ساده

مقابله با کم خوني با برنامه غذايي ساده

بخش پزشکي - کم خوني در زنان بيشتر از مردان ديده مي شود . کم خوني علت هاي مختلفي دارد . افرادي که مشکل کم خوني دارند بهتر است که در نوع تغذيه خود دقت کنند . در ادامه با خوراکي هايي که براي مقابله با کم خوني مفيد است آشنا مي شويد

ادامه مطلب