مجله ياس تنها شامل مطالب پزشکي،بارداري،زناشويي،آشپزي،کودک مي باشد

مجله ياس تنها شامل مطالب آشپزي،زناشويي،پزشکي،کودک،بارداري مي باشد

مجري که به خاطر مهمان برنامه ممنوع الفعاليت شد

مجري که به خاطر مهمان برنامه ممنوع الفعاليت شد

اخبار عجيب : رزیتا قبادی ،مجری شیرازی که به خاطر برنامه شب یلدا و سخن مهمان برنامه اش درباره رقص، ممنوع الکار شده این روزها در نقش یک فعال اجتماعی ظاهر شده است. . . .

ادامه مطلب کليک کنيد