مجله ياس تنها

کشتار اعضاي يک خانواده در بابلسر

کشتار اعضاي يک خانواده در بابلسر

اخبار حوادث - فردی ۵۲ ساله از کارکنان یکی از شرکت‌های خدمات مراقبتی بود با اسلحه‌ای که در اختیار داشت با مراجعه به منزل مادر همسر خود در یکی از روستاهای منطقه به سمت وی و همچنین همسر خود که در محل حضور داشت، شلیک کرد. . . .

ادامه مطلب