مجله ياس تنها


افسردگي در کودکان چه علتي دارد؟

افسردگي در کودکان چه علتي دارد؟

بخش کودک - کودکان افسرده ، به لحاظ پایین بودن سطح توجه تمرکز، اغلب قادر به درس خواندن نیستند. یادگیری آنها کند می‌شود و علاقه‌ای به درس و مدرسه نشان نمی‌دهند. ...

ادامه مطلب
چرا کودک دچار افسردگي و اضطراب مي شود؟

چرا کودک دچار افسردگي و اضطراب مي شود؟

بخش کودک : افسردگی در کودک و بزرگسال معانی مشابهی ندارد و نشانه‌های هر کدام متفاوت است. بطور کلی، افسردگی عبارت است از احساس درماندگی و به بن بست رسیدن، گاهی این اختلال علائم جسمانی دارد  . . . .

ادامه مطلب
ديگر امکانات
?
?
?